ANKETA

Preferujete informace o dodávce zboží

telefonicky 34% emailem 23% pomocí SMS 21% nepreferuji - potřebuji rychle dodat 22%

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 599 €
skladom
naša cena 1 799 €
skladom
naša cena 649 €
skladom

NOVINKY

arr3Hladáme nové predajceTak, ako neustále rastie obľuba a počet predaných strojov LUMAG Germany, rastú aj naše ambície a... arr3Ste firma, nakupujte bez DPH.Spoločnosť LUMAG CZ s.r.o., predávajúci, je českým podnikateľským subjektom a musí dodržiavať...

KONTAKTY

Lumag CZ s.r.o.
Hlinská 579A
370 01 České Budějovice
tel: +420 381 670 630
shopsk@lumag.cz
www.lumag.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru platné v čase odoslania objednávky. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB


Kupujúci môže objednávať tovar pomocou internetu, telefónu, e-mailu či písomne na adrese predávajúceho.


Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údaje nezáväzné a vychádzajú z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí bude predávajúci kontaktovať kupujúceho.


Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky. Tovar je riadne vybavený návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, záručným listom a zoznamom pozáručných servisných stredísk ak je to pre daný druh tovaru zaužívané.
Podmienkou pre nadobudnutie platnosti  elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.  V niektorých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín. Predávajúci potvrdí objednávku e-mailom. O odoslaní tovaru  bude kupujúci taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností bude predávajúci kontaktovať kupujúceho.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť bez udania dôvodu telefonicky alebo e-mailom. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar zašle predávajúci poštou na dobierku. V prípade, že miesto dodania je na rozvozovej trase predávajúceho bude kupujúci o dodaní tovaru informovaný telefonicky alebo emailom. Balné je zdarma. Poštovné do 100KG iba 9,90EUR vč. DPH, nad 100KG iba 19,90EUR vč. DPH, platí pre celú SK.

6) DODACIE LEHOTA

Dodacia lehota je od 1-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho.

7) VÝMENA TOVARU

Kupujúci môže nepoužitý a nepoškodený tovar vymeniť za iný druh tovaru. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybaví predávajúci k spokojnosti  kupujúceho individuálnou dohodou a v  súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné nedostatky a poškodenia. Zistené chyby je kupujúci povinný ihneď hlásiť predávajúcemu. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

Záruka kvality
Ako doklad o záruke vystavuje spoločnosť LUMAG CZ ku každému zakúpenému tovaru doklad o kúpe (faktúru) so zákonom stanovenými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky (napr. názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
Na výslovnú žiadosť kupujúceho poskytne LUMAG CZ záruku vo forme záručného listu. Štandardne však, ak to povaha veci umožňuje, predávajúci vydá kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe obsahujúci vyššie uvedené údaje. Ak
je to v súvislosti s poskytnutou zárukou potrebné, LUMAG CZ v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytnutej záruky, jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým možno uplatniť nároky z nej vyplývajúce. V
záručnom liste spoločnosť LUMAG CZ tiež uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho súvisiace s kúpou veci.


Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia
Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t. j. dňom uvedeným na nákupnom doklade alebo na záručnom liste.
Lehota je:
24 mesiacov pre spotrebiteľov pri novom (vrátane rozbaleného) tovare;
pre vydaný tovar - predvádzací tovar 6 mesiacov (použitý tovar je takto označený tovar, ktorý je používaný alebo servisovaný bez závad, pričom úplnosť obalu nebráni plnému využitiu výrobku).
V prípade spotrebného tovaru (klinové remene, batérie, káblové vedenia, káble, zapaľovacie sviečky, ložiská, tesnenia, pneumatiky, spojky) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady až do doby, kým tovar nie je použitý alebo rozbalený. 6 mesiacov na servis a náhradné diely.
Pre kupujúceho podnikateľa je lehota na uplatnenie práv upravená na 12 mesiacov; pri vydanom tovare - predvedenie 6 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je používaný alebo servisovaný bez vady, pričom úplnosť obalu nebráni plnohodnotnému používaniu výrobku). Záručná doba pre dieselové motory a motory radu HONDA GP je upravená na 3 mesiace.
Pri spotrebnom tovare (klinové remene, batérie, káble, laná, zapaľovacie sviečky, ložiská, tesnenia, pneumatiky, spojky) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady až do doby použitia alebo rozbalenia tovaru. 6 mesiacov na servis a náhradné diely.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zaniknú, ak sa neuplatnia v uvedenej lehote.
V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru sa nová lehota neuplatňuje; rozhodujúca je lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim..

Záruka sa nevzťahuje na:

záruku nepreberáme za škody a závady na prístroji alebo na jeho dielach, ktoré sa vyskytnú na základe prílišného namáhanie, opotrebovaním v dôsledku užívania nesprávnym alebo neodborným spôsobom, nesprávnou alebo žiadnu údržbou. To platí aj pri nedodržaní návodu na prevádzku a pri montáži náhradných dielov a príslušenstva, ktoré nie sú v našom programe uvedené. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté dôsledkom neoznámenia počiatočné chyby a ak je stroj používaný na prenajímanie, požičiavanie. Ak na prístroji vykonajú zásah alebo zmeny osoby, ktoré sme k tomu nezajali, zanikne nárok na záruku.

Postup pri reklamácii:

1) informovať predávajúceho o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zaslať ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho
3) do zásielky uviesť dôvod reklamácie, adresu kupujúceho
4) priložiť doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v obchode predávajúceho

Reklamáciu vybaví predávajúci čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní, teda od prevzatia tovaru.

Kupující je povinen předat k reklamaci stroj čistý, jinak nebude k reklamaci přijat a bude zaslán zpět na náklady kupujícího. 

-------------------------------------------------- ------------------------------


LUMAG CZ s.r.o.
Hlinská 579A 
České Budějovice

Tel.: +420 389 053 203

Zákony a predpisy:
- Zák. č 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní
- Zák. č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov

Reklamační formulár
Meno a Priezvisko: *
Adresa nakládky - ulica a popisné číslo: *
Adresa nakládky - poštové smerovacie číslo (PSČ): *
Adresa nakládky - mesto: *
E-mail: *
Telefon: *
Typ stroja: *
Faktúra č.: *
Popis závady: *
Opíšte text z obrázku: *
captcha